Nieuws

13 september 2018

 

 

Uitnodiging ALV (Algemene Leden Vergadering).

 

Binnen korte termijn houden wij een ALV. Iedereen is van harte welkom. Zie hieronder.

 

Judovereniging Yoko-Suma Coevorden
Agenda Algemene Ledenvergadering
25-9-2018
19.00-20.30
The Read Shop
Friesestraat 26 Coevorden

Type vergadering: extra algemene ledenvergadering tav aanstelling nieuw
bestuur/lopende zaken
1. Opening vergadering
2. Vaststellen agendapunten
3. Vergaderpunten
a) Aanstellen penningmeester
b) Aanstellen secretaris
c) Overgang JBN
d) contributie
e) Wvttk
4. Rondvraag
5. Sluiting

Wilt u naast voornoemde punten extra agendapunten inbrengen graag dit
schriftelijk en minimaal 1 week van tevoren doorgeven.

 

Tot ziens op 25 september!

 


 

20 augustus 2018

 

 

Vakantie is bijna ten einde! 

 

Dag allemaal,

Bij deze meld ik jullie dat de vakantie bijna is afgelopen en de Judo lessen weer straks beginnen.

De eerste lessen beginnen in de week van 3 september (maandag en woensdag). Lestijden blijven het zelfde net als voorheen.