Hierbij machtig ik, ondergetekende, de judovereniging Yoko-Suma te Coevorden, tot wederopzegging van het lidmaatschap om maandelijks het contributiebedrag van mijn bank- of giro rekening af te schrijven.

Gegevens rekeninghoud(st)er en tevens machtiging gever.

Door onderstaand hokje aan te kruisen, geeft u toestemming aan Yoko-Suma om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag voor contributie van de rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Yoko-Suma Coevorden.

Yoko-Suma Contributie: t/m 15 jaar € 13,50,- per maand.16 jaar en ouder € 15,- per maand.
3e/4e kind wordt halve contributie berekend.

Aanmelding bij Yoko-Suma kan alleen in combinatie met aanmelding bij de Judo bond Nederland.
Dit kunt u heel eenvoudig op: www.jbn.nl/mijn/aanmeldendoen.
Reden hiervoor is deelname aan wedstrijden en automatische verzekering.

Opzeggen judovereniging dient tegen het einde van de kalendermaand, door het invullen van het
afmeldingsformulier. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Ik ga akkoord met de voorwaarden.