yokosuma_judo vereniging_coevorden

Trainingen vanaf september 2020 - Yoko Suma

Trainingen vanaf september 2020 - Yoko Suma

Zoals in de afgelopen ledenvergadering van 17 juni 2020 is besproken, gaat onze huidige trainer ons verlaten en zijn onze huidige financiële middelen onvoldoende om op de huidige vorm van (wedstrijd) trainingen te kunnen voortzetten. We hebben besloten dat onze judo vereniging Yoko-Suma de samenwerking aangaat met judovereniging Vos uit Emmen, die ons voor een periode van 4 maanden gaat ondersteunen met een trainer om Judo als sportplezier in Coevorden mogelijk te houden

Het voornemen is om na de komende schoolvakantie van start te gaan in onze nieuwe opzet (indien dit mogelijk is gezien de restricties die kunnen gelden in verband met de Corona maatregelen). In deze nieuwe opzet zijn een aantal verandering van toepassing.

- de training zal gegeven worden door onze nieuwe trainster Annalin Exel, onder begeleiding van Jacob Vos.

De training zal wel op de woensdag blijven plaatvinden. De exacte tijden van de training zal nog in onderling overleg met de leden, trainster en vereniging moeten worden bepaald.

De training zal voorlopig uit  uren bestaan, te weten 1e uur jeugdleden en 2e uur senioren. Het uur wedstrijdtraining zal hiermee komen te vervalen.

Aan het eind van het jaar 2020 zal er in overleg met judo vereniging Vos en Yoko-Suma worden bekeken of er in deze nieuwe opzet een toekomst aanwezig is voor Judo in Coevorden. U zult hierover tijdige worden geïnformeerd. Wij hopen dat op deze manier er een mooie toekomst is voor de judo sport in Coevorden.

Namens het bestuur,

Kloos Klootsema.

reacties op “Trainingen vanaf september 2020 - Yoko Suma

Geen reacties

Plaats een reactie